WACKY WEDNESDAY | Sakura Cello Quintet - Tribute to the Late-Princess Leia [RIP]

The Sakura Cello Quintet performing their tribute to the late Carrie Fisher - Princess Leia from the Star Wars saga film series ... 

255
Sakura Cello Quintet Star Wars

The Sakura Cello Quintet performing their tribute to the late Carrie Fisher - Princess Leia from the Star Wars saga film series ...

SAKURA | JOHN WILLIAMS | PRINCESS LEIA'S THEME FROM 'STAR WARS' (ARR. CELLO QUINTET BY MICHAEL FAUFMAN) | TRIBUTE TO CARRIE FISHER